YAMAHA F310

民謠結他尖沙咀 九龍區旗艦店
九龍尖沙咀
金馬倫里1-9號
(852) 2762 6900

灣仔 港島區旗艦店
香港灣仔告士打道
144-149號城市大廈
(852) 2519 0238

沙田 新界區旗艦店
沙田HomeSquare 3樓, 303舖
(852) 2602 3829

概覽

詳情

產品規格:
  • 琴面:雲杉木
  • 琴背/琴側:柳桉木
  • 琴頸:Nato
  • 指板:玫瑰木
  • 琴橋:紅木
  • 音階長度:650mm(25.59“)
  • 琴身深度:96-116mm(3.78“-4.57”)
  • 電子系統(FX310):琴橋下壓電拾音器;帶有音量和音調的無源前置擴音器