Ibanez UKS10

Ibanez UKS10尖沙咀 九龍區旗艦店
九龍尖沙咀
金馬倫里1-9號
(852) 2762 6900

灣仔 港島區旗艦店
香港灣仔告士打道
144-149號城市大廈
(852) 2519 0238

沙田 新界區旗艦店
沙田HomeSquare 3樓, 303舖
(852) 2602 3829

概覽

詳情

產品規格:

琴身形狀 女高音
琴面 沙比利木
琴背和琴側 沙比利木
琴頸 桃花心木琴頸
指板 紫心
琴橋 紫心
調音機 Chrome Open Gear tuners
琴衍 17
下弦枕用料 Compensated下弦枕
琴弦 黑色尼龍琴弦
琴身表面漆面 開孔
琴背琴側漆面
開孔
琴頸背漆面 開孔