N.T. District

Yuen Long (Yuen Long Station Exit A )

 

Basement, Shing Shun Building, 43 Castle Peak Road (Main Road), Yuen Long
Tel:(852) 2470 6020
WhatsApp:6196 2749
Opening Hour:
Monday to Sunday:11:00 - 20:00